- Bilistene må betale for bybanen

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen er ikke i tvil: - Jeg tror ikke staten vil hjelpe oss. Den eneste måten å skaffe nok penger til drift av bybanen og den øvrige kollektivtrafikken i Bergen, er gjennom trafikantbetaling.