Mopedulykke i Vaksdal

En 16 år gammel gutt er kjørt til Voss Sjukehus etter en trafikkulykke på Europavei 16.