En god murt historikk

Firma- og foreningshistorikker er ikke lenger hva de en gang var. Heldigvis. Nå ser historikker ofte videre enn til arbeidsplassene og folkene der- og de blir et stykke kulturhistorie i tillegg til firma- og foreningshistorie.