- Vil ha homoplan til våren

LLH i Bergen og Hordaland og byrådsleder Henning Warloe ligger et steg foran Karita.