Vestlandsfylkene bytter innbyggere

Rogalendinger flytter mest til Hordaland - og omvendt. I fjor var det 3000 som flyttet over fylkesgrensen i sør.