Kirkebirkeland - Birkelandsbotn

Slik lyder NGUs vurdering av området: