Vurderer anmeldelse

Styret i Gaia vurderer en politianmeldelse etter at innholdet i flere fortrolige fusjonsdokumenter er blitt offentlig kjent gjennom artikler i Bergens Tidende.