Uvêr og flaum i Sogn og Fjordane

Mange fly- og båtruter er innstilte på grunn av uvêret i Sogn og Fjordane i dag.