Regelverk under endring

Kontorsjef Christine Bergland i Rikstrygdeverket bekrefter at utgifter til denne typen planlagt behandling som hovedregel ikke refunderes etter dagens ordninger.