Ser svart på karakterkrav

Ei grense på 40 skulepoeng ville ført til at over halvparten av lærarstudentane i Sogndal og på Stord ikkje kom inn på studiet.