Føler seg grovt utnyttet

I Rosenbergsgaten sitter det 13 blakke polakker. De fortviler etter å ha ventet på oppgjør for tre måneders arbeid i Norge.Oppdragsgiveren er Exact ANS, ledet av Thomas Børrestad. Han har lovet polakkene betaling gang på gang, uten at noe skjer.Unionen Fagforening er rystet over behandlingen, og mener at enkelte av dem har opptil 108.901 kroner til gode.