Kastet Bogsnes på gangen

Styret i Helse Bergen kastet direktøren og resten av administrasjonen på gangen under behandlingen av 2006-budsjettet.