- Må ta hensyn til flere parter

Byrådsleder for byutvikling, Lisbeth Iversen, sier det er flere hensyn å ta når byrådsavdelingen nå skal behandle klagesaken fra beboerne.