• (1/2)
    MEGET BELASTET: Utsikten fra Stallane ut over Jordalsvannet mot Eidsvåg er det ingen ting å si på. Men Monica Nilsen har atskillig å utsette på tilstanden i denne drikkevannskilden, og hun er ikke imponert over kommunens innsats for å rydde opp.<p/>FOTO: ARNE NILSEN

- Miljøkriminalitet i Jordalsvannet

Ulovlige kloakkutslipp, tilsig fra gjødselkjellere og andre forurensningskilder fortsetter daglig å forurense Jordalsvatnet i Eidsvåg, og som forsyner 40.000 mennesker med drikkevann. Ingenting blir gjort for å rydde opp.