Overvåker bare etter skoletid

Olsvik skole bryter ikke med Datatilsynets pålegg, nå er overvåkingskameraene kun på etter at elevene er gått hjem.