Frustrasjon i kampsportmiljøet

Leiarar og utøvarar i kampsportmiljøet er frustrerte over rapporten som påstår at gutar blir meir valdelege av å drive kamp— eller styrkeidrett.