Den store skilnaden finst i verktøykassa

Dei diskuterte ikkje Union i Skien. Men den saka låg under heile tida. Skilnaden mellom raudgrøn og blå-svart går på viljen til å bruka verktøykassen.