Tryggest å gå til skolen

Stressede foreldre i bil skaper farlige situasjoner utenfor skolene. Derfor anbefaler politiet at man følger førsteklassingene til fots de første skoledagene.