Regjeringa vedtek Hardangerbrua

Regjeringa har bestemt seg for å seia ja til bygging av Hardangerbrua. Etter det Bergens Tidende har grunn til å tru, vart det semje om dette i regjeringskonferansen måndag.