Vestlandsregionen i stabilt sideleie

Debatten var heftig, men resultatet tamt. Vestlandsrådet vil «arbeide aktivt» for ei regionreform, men legg dødt strevet med sjølv å etablere vestlandsregionen.