Bergen kan miste havnestatus

Lekkasjer tyder på at Stavanger og Oslo rykker opp og blir superhavner, mens Bergen kan miste statusen som nasjonalhavn.