Sjokkert over behandlingen av narkoman

Sosialkontoret er sjokkert over måten narkomane Roger Rolland ble behandlet på av husverten, og mener narkomane diskrimineres i boligmarkedet.