Depressiv i april og mai

Vårdepresjonen er ingen myte. I april og mai tar flere livet av seg, og sykehusene får flere innleggelser.