Festplassen blir festplass

Festplassens dager som parkeringsplass er talte. Mandag stenges plassen for biler. Denne gang blir det for godt.