Spår real skule-blåmåndag

Fylkestingreprrsentant Norval Nøringset (RV spår ein real blåmåndag for dei fem komunane som er komne på fylkeskommunen si «samla plan»-liste for utbygging av dei vidaregåande skulane.