Bønder betre enn sitt rykte

Taus og traust. Den norske bonden blir sjeldan framstilt som idealektefellen. Men ein ny doktorgrad gir eit langt meir positivt bilde av samlivet på garden.