- Meir distriktsfiendtleg enn EU

Hardangerrådet protesterer mot framlegget til ny energilov.