- Langt færre hiv-smitta enn anteke

Omfanget av hiv-epidemien i Afrika er overvurdert, hevdar professor Knut Fylkesnes på ein internasjonal konferanse som opnar i Bergen i dag.