Kjemper for Akutten

I mai jublet leger og sykepleiere på Haraldsplass for et nyoppusset akuttmottak. Torsdag kan Helse Vest vedta å legge mottaket ned og la Haukeland overta. Dét blir verken billigere eller bedre, hevder man på Haraldsplass.