Kraftfull allianse i Hardanger

Elveeigarar i Hardanger kan no få utnytta fallrettane og tena bra med pengar utan å risikera ei einaste krone.