- Trafikkulykker koster 28 mrd årlig

For første gang er det beregnet hva trafikkulykkene egentlig koster Norge. Svaret er 28,85 milliarder kroner i året.