Korreks til Stoltenberg

Jens Stoltenberg fikk en rekke formaninger som var på grensen til korreks i flere omstridte saker.