Vurderer å flytte ulykkesveien

Statens vegvesen vurderer å flytte hele rasstrekningen på E39 inn på fast grunn.