Refsar Bondevik for omgåing av pålegg

Regjeringa Bondevik har ikkje tenkt å fylgje opp pålegget i saka om økonomistyringa i Forsvaret.