Seks og et halvt år for narko

En 28-åring fra Bergen er i en ankesak i Gulating lagmannsrett dømt til seks og et halvt års fengsel, blant annet for omsetning av heroin til en verdi av en halv million kroner.