Skifter lyspærer for 6,3 mill.

Det nasjonale påbodet om å skifta ut all PCB-haldig lysarmatur innan januar 2005 påfører Aker Stord eit stort meirarbeid og ein kostnad på 6,3 millionar kroner.