- Kvoter menn på studium

Vi vil ha flere mannlige psykologistudenter, sier fakultetsledelsen ved UiB. 71 prosent kvinner gjør at de fremmer forslag om mannskvotering. Men kvinnelige professorene er fortsatt mangelvare.