Lekker diesel etter kollisjon

Det lekker diesel fra et vogntog etter en kjedekollisjon i Fjøsangerveien, ved Bergen yrkesskole.