To skadet i mulig promille-krasj

To unge menn ble skadet, da bilen deres skar av veien og havnet i grøften på Lønborg. Politiet har mistanke om promillekjøring.