Lett matte gir flere poeng

De tenker smart, elevene som velger den letteste matematikken i andre og tredje videregående. De får flere poeng enn dem som tar den tyngste i bare ett år.