Skilter med gratis boss

På plassen utenfor Det odontologiske fakultet i Årstadveien er det dumpet en haug med gammelt rivingsmateriale. «Gratis ved! Selvplukk» står det på et skilt.