Flere barn smittet i Bergen

Smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune sier det har vært flere nye Giardia-utbrudd blant barn i Bergen.