Omstridt hospits flyttes

12 hospitsplasser skal flyttes fra Fredrik Meltzers gate til Strømgaten. Naboene protesterer.