- Sentralisering av slakterier problemet

Kostholdsekspert Dag Viljen Poleszynski mener at sentralisering av slakterier gjør at E.coli-smitten spres raskere, og det blir mye vanskeligere å oppspore smittekilden.