Ga dødelig dose morfin - slipper straff<p/>

Hjemmesykepleieren ga en eldre kvinne en tidobbel dose med morfin. Pasienten døde, men sykepleieren slipper straff.