Venstre vil ha kommisjonfor personvern

Venstre foreslår at Stortinget oppnevner en uavhengig personvernkommisjon. Utfordringene for personvernet må vurderes grundig.