Eierne har ansvaret for sikring

Det finnes ingen enkeltvis godkjenning av lekeapparat. Ansvaret for at apparatene er sikre nok plasseres hos eieren.