Uten svar etter DNA-funn

DNA-prøvene som politiet tok etter voldtekten i gangtunnelen ved Haukeland sykehus, ga ingen resultat.