Gulen får kjølerom til døde

Etter at pårørande fortalde at dei måtte henta is frå oppdrettsanlegg til sine døde, har Gulen kyrkjelege fellesråd tatt affære og løyvd 50.000 kroner til kjølerom.