Utne Hotell bygger om

Ny eigar har sett i gang ei storstilt ombygging av ærverdige Utne Hotell. Alt er godkjent av fylkesantikvaren, forsikrar prosjektleiaren.